Overcoming Phonegap Memory Limits With Local Storage

localstorage_phonegapDuring development of Turkey Volume Guessing App, it began to crash at random on the iPad 2. Being a Phonegap app, it was the age old problem of memory limits in Mobile Safari. In this case the app is generating three large uncompressed png images which must be stored for use at different points in the workflow. Mobile Safari has strict memory limitations and usually resolves issues by shutting the browser down.

Here, the issue is more than inefficiency. The app flow depends on these three large images in order to allow back-stepping through the process. Fortunately, HTML5 client-side storage came to the rescue.

Of the three storage mediums available, only LocalStorage and WebSQL are reliably available in PhoneGap. LocalStorage is the easiest to implement but it has a 5 megabyte limit. WebSQL has more programming overhead, but gives you a more liberal 50 megabytes. I already had done a WebSQL based cache for another project so I decided to go with that.

Creating a Cache in WebSQL

The WebSQL cache is a simple 3 field table:


var cachedb = openDatabase('localcache', '1.0', 'Mobile Client DB', 2 * 1024 * 1024);
cachedb.transaction(function (tx) {
  tx.executeSql("CREATE TABLE IF NOT EXISTS tblCache (cacheId INTEGER PRIMARY KEY, cacheName TEXT, cacheData TEXT, cacheTimeStamp INTEGER)");
});

With a Getter and a Setter:


function Get(pKey) {
  return new Promise(function(resolve, reject) {
    cachedb.transaction(function (tx) {
      tx.executeSql('SELECT * FROM tblCache WHERE cacheName=?', [pKey], function(tx, result){
        try{
          resolve(result.rows.item(0).cacheData);
        }catch(err){
          reject(err);
        }
      }, function(result, error){reject(error);});
    });
  });
}
function Set(pKey, pValue) {
  return new Promise(function(resolve, reject) {
    // Check for an existing key
    cachedb.transaction(function (tx) {
      tx.executeSql('SELECT * FROM tblCache WHERE cacheName=?', [pKey], function(tx, result){
        if( result.rows.length > 0 ){
          tx.executeSql('UPDATE tblCache SET cacheData=?, cacheTimeStamp=? WHERE cacheId=?',
            [pValue, Date.now(), result.rows.item(0).cacheId], function(tx, response){
              status = result.rows.item(0).cacheId;
              console.log('Updating tblCache: '+status);
              resolve(status);
          }, function(result, error){console.log(error);reject(error);});
        }else{
          tx.executeSql('INSERT INTO tblCache (cacheName, cacheData, cacheTimeStamp) VALUES ( ?, ?, ? )',
            [pKey, pValue, Date.now()], function(tx, response){
              status = response.insertId;
              console.log('Inserting into tblCache: '+status);
              resolve(status);
          }, function(result, error){console.log(error);reject(error);});
        }
      }, function(result, error){console.log(error);reject(error);});
    });
  });
}

Then you can add data to the cache by passing it with an arbitrary key:


Set('canvasPhoto', base64Data).then(function(result) {
  console.log('data cached');
}).catch(function(error) {
  console.log('something went wrong');
});

Pass the key to the Get function to retrieve the data.

For Turkey Volume Guessing App I use the toDataUrl() method of the <canvas> element. It returns the current canvas state as a base64 encoded string which can be saved to the cache. The cached images can be pulled directly into the canvas when needed in the app flow. Of course, the images still take up memory when displayed. But in a case like this one where you’re simply passing along images from step to step, client side storage is the way to go.

The cache can be used to store any string data. I’ve used this technique to cache html content within other apps. It stores the Listmas ad used within Turkey Volume Guessing App. Stored data is long-term and will survive app upgrades. Though my example uses WebSQL, the basic technique applies to all forms of client-side storage in HTML5.

This entry was posted in Tutorials, Web Development. Bookmark the permalink.

17 Responses to Overcoming Phonegap Memory Limits With Local Storage

 1. RonaldBag says:

  Taki sklep oferuje wam kompletnego profesjonalizm a także tajność dziÄ™ki czemu nie bÄ™dziecie obawiać siÄ™, że jakiÅ› czÅ‚owiek siÄ™ dowie o waszym zakupie. Taka napuszoność ma na celu wydÅ‚użyć fallusa do takich kalibrów jak to jest możliwe. Musicie wiedzieć, że zakup takich pompek jest osiÄ…galne dlatego jeżeli chcecie na takÄ… inwestycjÄ™ sobie zezwolić powinniÅ›cie z takich propozycji pod każdym wzglÄ™dem skorzystać. Musicie wiedzieć, iż opinii na temat funkcjonowania takich pompek jest niezwykle wiele wobec tego warto siÄ™ z nimi też zaprzyjaźnić siÄ™ wysoce bliżej. Zaiste wobec tego nie wyczekuj jedynie naprawdÄ™ dziÅ› wypróbuj oferty które dla ciebie sÄ… przyrzÄ…dzone, a z jakich a nuż bÄ™dziesz zadowolonym w szczególnoÅ›ci, że warunki wam zapewniane sÄ… dzisiaj nadzwyczaj przyciÄ…gajÄ…ce i godne twego zaintrygowania. Nie czekaj z tej przyczyny zaledwie na pewno dzisiaj zużyj możliwoÅ›ci które przynosi wam net. Nowoczesne możliwoÅ›ci dla panisków W dzisiejszych czasach niezwykle wielu klientów ma ceremonialny kompleks do którego nie każdy chce siÄ™ przyznać. I jak siÄ™ okazuje ten temat jest definitywnie problemem dla nich tabu dlatego spora część panisków nie wie jak sobie z takim rzecz jasna kÅ‚opotem w ogóle poradzić. Musicie wiedzieć, że dziÅ› w zasadzie niezwykle duża liczebność mężczyzn ma uroczysty problem z rozmiarem wÅ‚asnego penisa. OczywiÅ›cie z tego powodu powinniÅ›cie wiedzieć, iż niezwykle czÄ™sto na ten problem siÄ™ rozmawia i dysputuje również z biaÅ‚ogÅ‚owami które zamieniajÄ… recenzjÄ™ czy faktycznie rozmiar ma znaczenie. Dlatego zaiste jeÅ›li masz pobratymczy kompleks z którym nie wiesz jak siÄ™ uwinąć winieneÅ› wiedzieć, iż istnieje sporo metod z jakich to bÄ™dziesz zaspokojonym i zdobÄ™dziesz efektywne intraty. Jak siÄ™ okazuje przykÅ‚adowym z dosyć popularnych jest pompka do czÅ‚onka. Taka zaiste pompka do penisa weseli siÄ™ niezwykle sporym zaciekawieniem wÅ›ród caÅ‚ego szeregu postaci i nie ma w tym nic dziwnego bowiem możecie jÄ… nabyć w nadzwyczaj przyjacielskich cenach, a także w wielorakiej kolorystyce, dziÄ™ki dlaczego od ciebie istotnie bÄ™dzie zależeć na jaki jej gatunek dopuÅ›cisz sobie zakupić. Musicie wiedzieć, że taka pompka do fallusa proponowana jest na pewno dziÅ› na caÅ‚ego szeregu spreparowanych sklepach internetowych gdzie dostÄ™p do nich ma w wiÄ™kszoÅ›ci przypadków każdy magnat.Osobnicy miewajÄ… peÅ‚na masÄ™ caÅ‚oksztaÅ‚tów. SÄ… w stanie odnosić siÄ™ zarówno wÅ‚asnoÅ›ci namacalnych a także mentalnych. Lekiem na przykÅ‚adowy z znanych kompleksów mÄ™skich jest takie maÅ‚e narzÄ™dzie jak pompka do czÅ‚onka. Jest to dinks wykorzystywany przez mężczyzn, adiustujÄ…cy kondycjÄ™ erotycznÄ…. Pompki do czÅ‚onka można kupien dajÄ…c za przykÅ‚ad z wykorzystaniem Internetu. Wykorzystaj wielorakiego gatunku gadżety.Mężczyźni, tak czy owak sÄ… tÄ… silniejszÄ… pÅ‚ciÄ… dodatkowo maja swoje przygnÄ™bienia i agregaty. Wydawać mogÅ‚oby siÄ™, że kompleksy to domena nade wszystko dam. Jednakże staje siÄ™ oczywistym, iż nie tylko. Mężczyźni także maja swoje cierpiÄ…ce strony, o których nagminnie nawet nie majÄ… chÄ™tki rozmawiać bo siÄ™ wstydzÄ…. O ile chodzi jedynie o aktualny mÄ™ski caÅ‚oksztaÅ‚t jest to nie ulega najmniejszej wÄ…tpliwoÅ›ci przyrost. UtarÅ‚o siÄ™, ze biaÅ‚ogÅ‚owy preferujÄ… wysokich panków. Każdy facet, który nie jest nadmiernie duży, bodaj parÄ™ razy pod żadnym pozorem pomyÅ›laÅ‚, iż przyrost jest jego żywotnÄ… marÄ…. Aczkolwiek staje siÄ™ oczywistym, ze to nie przyrost ma znaczenie, a indywidualność osobniki. W tych realiach coraz częściej naturalnie to faceci maja caÅ‚oksztaÅ‚ty. RozwiÄ…zaniem jednego z nich jest przykÅ‚adowo taki wihajster jak pompka do czÅ‚onka. A tak generalnie rzecz biorÄ…c jegomoÅ›cie wstydzÄ… siÄ™ caÅ‚ego szeregu rzeczy także dla przykÅ‚adu tego, iż tego, że za maÅ‚o zyskujÄ…, nie sÄ… w mocy mocy luksusów wÅ‚asnej kobiecie życiowej, iż nie sÄ… dostatecznie mÄ™scy albo sÄ… za sÅ‚abi fizycznie. MajÄ… agregaty nawet na punkcie wÅ‚asnego designu, szczególnie kiedy konfrontujÄ… siÄ™ do gwiazd i postaci powszechnie znanych. A otóż rozumie siÄ™, że gwiazdy i postaci znane maja peÅ‚en sztab ludzi pasujÄ…cych za ich wyglÄ…d i trend, a jeżeli pojawiajÄ… siÄ™ na obwolutach, ich zdjÄ™cia sÄ… tak naprawdÄ™ twardo przeksztaÅ‚cane. Natomiast to nie wszystko. JakimÅ› z wyjść na kompleksy mÄ™skie jest taki gadżet jak pompka do penisa, która udoskonali życie każdego typki, wobec tego wskazane jest siÄ™ zaintrygować jej zakupem. Jest to gadżet, który może wspomóc na wiele wielorakich problemów. Kompleksy mÄ™ski sÄ… w wiÄ™kszoÅ›ci przypadków mocno przesadzone w podobny sposób jak te damie. Warto z każdych z nich siÄ™ po prostu ozdrowić.Typek przez caÅ‚y czas musi być zlepiony i dojrzaÅ‚y – tak choć zaszczepia mu siÄ™ naprawdÄ™ od fundamentalnych latek jego życia. Można wobec tego powiedzieć, iż magnaci żyjÄ… pod pewnÄ… presjÄ…, ponieważ zawsze muszÄ… speÅ‚niać różne normy i wstawiać siÄ™ do pewnych wzorów. Oni na sto procent nie winni mieć dylematów z osiÄ…ganiem wzwodów, a jednakże takie wciąż wystÄ™pujÄ…, z tego powodu w Necie nadal niejednokrotnie można napotkać na poradniki, jak szybko powiekszyc czÅ‚onka. Kobiet może czasem nie mieć nastroju na zbliżenie, ale typek musi zachowywać siÄ™ wprost odwrotnie, bo inaczej nie bÄ™dzie oryginalnym osobnikom. Co z tej przyczyny pomoże mu w sytuacjach, w których jego fallus zatrzyma posÅ‚uszeÅ„stwa?Jak prÄ™dko osiÄ…gnąć wzwód?Najlepiej osiÄ…gnąć erekcjÄ™ poprzez przemożne uniesienie, które może sprawić sporo rzeczy. Przeważnie to jak najbardziej biaÅ‚ogÅ‚owa dziaÅ‚a na osobników najsilniej, wiÄ™c wystarczy czasem poobserwować troszkÄ™ leniwiej swojÄ… towarzyszkÄ™, wiÄ™cej jeszcze poprosić jÄ… o sporzÄ…dzenie striptizu. Dobrze może też zadziaÅ‚ać wykorzystanie dÅ‚uższej rozrywki wstÄ™pnej, bo ona raz na jakiÅ› czas potrzebna jest nie tak duża liczba paniom, co w rzeczy samej mężczyznom. Oni wbrew pozorom też sÄ… nadzwyczaj rozrzewniajÄ…cy, z tego powodu ubóstwiajÄ… ot tak poprzytulać siÄ™ do wÅ‚asnej damy, bo wtedy wówczas odzyskujÄ… spokój i mogÄ… taktownie osiÄ…gnąć silny wzwód. JeÅ›li jednakże i taka gra wstÄ™pna w jak na przykÅ‚ad im nie wesprze, nie ulega wÄ…tpliwoÅ›ci nadal bÄ™dÄ… wyszukiwać Å›rodka na to, jak bÅ‚yskawicznie powiekszyc fallusa, także natrafiÄ… na reklamowane dawniej, magiczne, niebieskie piguÅ‚ki. Viagra wciąż albowiem jest fabrykowana, z tego powodu dziÅ› też można jÄ… zaklepać, spacerujÄ…c po niÄ… do apteki. Ma ona na pewno skuteczne funkcjonowanie, bowiem dniami i nocami dostarcza ten sam rezultat, czyli dopuszcza osiÄ…gnąć przemożny wzwód, który utrzymuje siÄ™ istotnie kupÄ™ czasu. Czy jednak po viagrÄ™ klienci mogÄ… tak bez nerwów zapożyczać? Naturalnie nie winni akceptować jej co dzieÅ„, bowiem o ile przez caÅ‚y czas majÄ… ambaras z dosiÄ™ganiem erekcji, jego okoliczność może być uroczysta. Wówczas z ambarasem wypada naprawdÄ™ zgÅ‚osić siÄ™ do medyka, czyli do urologa, który zdiagnozuje i okreÅ›li przesÅ‚ankÄ™ przypadÅ‚oÅ›ci.W chwili obecnej w sklepach można natknąć na istotnie ekstrawaganckie i nadzwyczaj niekonwencjonalne przekazy i instrumenty. Kiedy komuÅ› zamarzy siÄ™ jakiekolwiek narzÄ™dzie, bez pocenia siÄ™ je dostanie, o jak dużo tylko go odrobinÄ™ poszuka. NaprawdÄ™ nawet pompka do penisa nie jest sprzÄ™tem niedostÄ™pnym, bo przetwarza jÄ… kilka marek, a one zaopatrujÄ… najobszerniejsze sklepy i markety. Które punkty sprzedażowe majÄ… z tej przyczyny takÄ… pompkÄ™ w swojej ofercie?NajwiÄ™ksze sklepy internetoweJak wiadomo, asortyment sklepów stacjonarnych jest w dużej mierze uboższy od asortymentu sklepów internetowych. A to oznacza, iż w tych drugich miejscach kalkuluje siÄ™ robić zakupy. Tym wiÄ™cej, jeÅ›li majÄ… to być zaiste nietypowe zakupy, w czasie których ktoÅ› zaopatrzy siÄ™ w pompkÄ™, aby z jej pomocÄ… zwiÄ™kszyć sobie wÅ‚asnego czÅ‚onka. Na ten nietuzinkowy wrÄ™cz przyrzÄ…d prawie nie napotka w sklepach stacjonarnych, albowiem one wciąż budujÄ… na rzeczy rutynowe i produkty pospolite. Markety internetowe Å‚omocÄ… jednak te bariery i obniżenia, wiÄ™c nie niepokojÄ… siÄ™ zaproponować swoim interesantom czegoÅ› totalnie innego. Niektóre z nich, które majÄ… wÅ›ród swoich materiałów pompkÄ™ do fallusa, nie zajmujÄ… siÄ™ przenigdy erotykÄ…, wobec tego nie należy wstÄ™pować na strony sexshopów, aby osiÄ…gnięć taki artykuÅ‚. Trzeba tylko z kolei zapoznać z artykuÅ‚ami sklepów internetowych gromadzÄ…cych siÄ™ w zasadzie na nowoczesnych i modnych urzÄ…dzeniach czy też przyrzÄ…dach. U nich powinna być naprawdÄ™ osiÄ…galna choć jedna pompka do penisa, jakÄ… petent bÄ™dzie mógÅ‚ natychmiast nabyć, by po kilku dniach pozyskać jÄ… pionowo do wÅ‚asnego mieszkania lub lokalu. Poprzez to na sposób ostrożny zaaranżuje swojÄ… potrzebÄ™, albowiem dla niektórych nabycie takiej pompki w sklepie stacjonarnym byÅ‚oby dosyć duszÄ…cÄ… sytuacjÄ…. A naprawdÄ™ bynajmniej nie należy siÄ™ z niÄ… zmagać, ponieważ wystarczy “wybrać” siÄ™ na zakupy do Netu. Sklepy internetowe dobitnie uproÅ›ciÅ‚y ludziom życie, z tego powodu należaÅ‚oby niekiedy skorzystać z ich propozycje. To u nich można zdobyć tajemnicze produkty, czyli rzecz jasna te bardzo dobrze dziaÅ‚ajÄ…ce pompki do fallusa. Każdy facet powinien siÄ™ w nie zaopatrzyć.AptekÄ™ bodajże każdy ma gdzieÅ› w sÄ…siedztwie swojego domku, gdyż jest to jakiÅ› z istotniejszych paragrafów sprzedażowych, w którym każdy odkÄ…d do momentu robi zakupy. Ludzie udajÄ… siÄ™ do aptek, by osiÄ…gnięć dla siebie lekarstwa, z pomocnÄ… dÅ‚oniÄ… których zwalczÄ… pewne przypadÅ‚oÅ›ci lub bolÄ…czki. Wskazane jest tymczasem zahaczyć, iż apteka to nie tylko same farmaceutyki i aneksy, lecz też preparaty na powiekszenie czÅ‚onka i w dużej mierze wiÄ™cej pociÄ…gajÄ…cych rzeczy. czasem w takim przypadku wskazane jest do niej siÄ™ przejść i spostrzec, co ona takiego w sobie ma, że odwiedzajÄ… jÄ… wszyscy ludzie.Co pociÄ…gajÄ…cego można wyszukać w aptece?Praktycznie każda apteka jest naprawdÄ™ posegregowana na konkretne dziaÅ‚y, a dla każdego z nich przyszykowano przynajmniej kilka półek z wielorakimi specyfikami. Jeden dziaÅ‚ na sto procent bÄ™dzie zadedykowany na konserwacje ciaÅ‚a, czyli podrzutkiem siÄ™ w nim preparaty pielÄ™gnacyjne jak i utarty kosmetyki. Wszystkie te rzeczy można niezbicie kupić w drogerii, tymczasem wtenczas nie ma siÄ™ pewnoÅ›ci, iż bÄ™dÄ… one bezpieczne i jÄ™drne dla cery. A uczuleniowcy muszÄ… mniemać na drogeryjne preparaty, dlatego iż one niejednokrotnie wywoÅ‚ujÄ… nieprzyjemne kontrakcje uczuleniowe i podrażniajÄ… delikatny naskórek. Nie chcÄ…c mieć dylematów z takimi rzeczami, po kosmetyki warto wyÅ‚owić siÄ™ do apteki, bo dostÄ™pne w niej preparaty pielÄ™gnacyjne przez caÅ‚y czas bÄ™dÄ… mieć prosty i bezpieczny dla osobnika zestaw. Takim samym, rzeczywistym zestawem mogÄ… pochwalić siÄ™ preparaty na powiekszenie penisa, które w aptekach również bardzo czÄ™sto można wykopać. Wystarczy zapytać o Å›rodki dziaÅ‚ajÄ…ce dobrze na otoczenia intymne, by siÄ™gnąć po preparat o niezwykÅ‚ym dziaÅ‚aniu i wyborowych cechach. Dla kobiet apteki dodatkowo przygotowaÅ‚y coÅ› w tej sferze, albowiem proponujÄ… im już nie tylko tampony i podpaski, lecz również maleÅ„kie kubeczki menstruacyjne. SÄ… one bardzo trendy i ergonomiczne, ponieważ starczy zapakować je do pochwy, aby móc bez ograniczeÅ„ używać życia co wiÄ™cej w toku wytężonych dni. Kubeczki sprawdzÄ… siÄ™ wiÄ™c u dam wypracowanych i tych, które nie chcÄ… abdykować ze zbliżeÅ„ ot tak w żadnym razie. Nie muszÄ… tego już wcale robić.

 2. jerryWap says:

  ?? International Ocean Shipping at deep discount rates

  ?? Get An Instant Online Shipping Quote with a few clicks. It’s Simple, Safe and Free.

  ?? No Obligation! No Deposit! Free cancelations!

  ??CELEBRATING 12 years of Business! A pioneer for online ocean shipping.

  Please reply to this email so we can better assist you.

 3. Richarddiexy says:

  How To Make Over $10,000 In One Trade | Live Forex Trading and Analysis: http://lesramurod.tk/3b0f?6KORy9PqIRdtN

 4. Plasticpsa says:

  and was erased, and on cleaned

 5. Seriesnth says:

  A handwritten book is a book

 6. Incipiocmp says:

  bride, Julie d’Angenne.

 7. Candyarl says:

  from lat. manus – “hand” and scribo – “I write”) ]

 8. Yamahaqel says:

  Western Europe also formed

 9. Cutterlfi says:

  new texts were rewritten

 10. Independentaxg says:

  Century to a kind of destruction:

 11. Seriesokz says:

  new texts were rewritten

 12. Flexibleblm says:

  consists of the book itself

 13. Testerxwr says:

  Europe, and in Ancient Russia

 14. Rubberarm says:

  Since the era of Charlemagne

 15. Foammya says:

  “Julia’s Garland” (fr. Guirlande de Julie)

 16. Businessjoy says:

  “Julia’s Garland” (fr. Guirlande de Julie)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *